Regulations-13

İhracat Rejim Kararı 95/7623

İhracat Rejim Kararı 22.12.1995 95-7623

İhracat Yönetmeliği

İhracat Yönetmeliği 2006

İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı 94/6401

İhracata yönelik devlet yardımları kararı 94-6401

İhracı Yasak ve Ön İzne Tabi Mallara İlişkin Tebliğ 96-31

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ 96-31

Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ 2008/12

Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ No İhracat 2008 12

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ 2006/7

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ İhracat 2006-7

Offset Uygulamalarına İlişkin Tebliğ 2007/6

Offset Uygulamalarına İlişkin Tebliğ İhracat 2007-06