Regulations-7

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği

Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği

Sonradan Kontrol Ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği

Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi) Seri No:2

Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi) Seri No 2

Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili İle Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik

Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili İle Tahsil Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik

Ham Elmas Dış Ticaretinin Düzenlenmesi ve Denetlenmesine Dair Tebliğ 2006/1

Ham Elmas Dış Ticaretinin Düzenlenmesine Ve Denetlenmesine Dair Karara İlişkin Tebliğ 2006-1

Yurt Dışında Bulunan Veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Tebliğ (2017/3)

Yurt Dışında Bulunan veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Tebliğ 2017-3

Tır Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi (1975 TIR Sözleşmesi)

1975 TIR Sözleşmesi

    error: Tüm Hakları Saklıdır.