Monthly Archives: August 2018

in General

AEO(YYS) Question Form Preparation Guide

YYS Soru Formu Hazırlama Rehberi; “Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ” kapsamındayapılacak Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü başvurularında kolaylık sağlanması ve başvuru sahiplerine yol gösterici olması amacıyla hazırlanmıştır. Bu rehber her soru için Amaç – Sağlanması Beklenen Hususlar – Örnek  ve Sıklıkla Karşılaşılan Hatalar başlıklarıyla detaylı bir anlatım yapılmıştır. Rehberin içeriği ile ilgili örnek verecek olursak; Soru : Nihai […]

in General

What is a Customs Consultant Assistance?

What is a Customs Consultant Assistance? What are the School Conditions for Being a Customs Consultant Assistant? The requirements for a Customs Consultant are; Being a citizen of the Republic of Turkey, Having a license to use civil rights, Not being deprived of public rights, Excluding negligent offenses; even if they have been pardoned, imprisonment […]

in General

Authorized Economic Operator Status

What is Authorized Economic Operator Status? How can one get it? Authorized Economic Operator, is an international status that fulfills customs obligations, has a registered system that is regular and traceable, has financial competence, safety and security standards, and is capable of performing its own auto inspection and recognizes certain convenience and privileges in customs procedures. In […]