Consultürk Global Logo-d
ADRES

Eğitim Mh., Poyraz Sokak, No:12
Consultürk Plaza
Kadıköy/İstanbul


TELEFON

+90 216 550 29 40
+90 (553) 803 97 53


E-POSTA

ik@consulturkglobal.com


111 Soruda Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü

111 Soruda Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü

111 Soruda Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü


Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası için şirket merkezinin bulunduğu yerin bağlı olduğu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne başvuru yapılır. Başvuru belgeleri ve Ek.2 Soru formu ile birlikte Bölge Müdürlüğüne müracaat edilir. Başvuru belgeleri Bölge Müdürlüğü tarafından kontrol edilir. Başvuru belgelerinin uygun olması halinde, soru formu ile diğer başvuru evrakları Bakanlık Gümrükler Genel Müdürlüğüne Ticaretin Kolaylaştırılması Dairesine gönderilir. Ticaretin Kolaylaştırılması Dairesi Soru formu ve eki belgeleri inceler, uygun olduğunun tespiti halinde, yerinde inceleme denetimi yapılabilmesini teminen Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilir. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bir veya daha fazla müfettiş görevlendirmek suretiyle yerinde inceleme denetimi yaptırır. Yerinde inceleme denetimini Ticaret Müfettişleri yapar. Ticaret Müfettişleri soru formu ve prosedürlerin uygulanıp uygulanmadığını kontrol eder. Yerinde inceleme denetimi sonucu yeterli puanı alan firmalar YYS belgesi almaya hak kazanır.

YYS alım sürecinde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü, almak isteyen firmalar için öncelikle doğru bir danışman firma ile çalışmayı tavsiye ediyoruz. Bu konuda tecrübeli ve yeterli bilgi sahibi danışmanlık firmaları sayesinde, süreç daha hızlı ve doğru ilerleyebilir. YYS belgesi hazırlık sürecinde onlarca konuda prosedür yazılmakta ve pek çok işleyişle ilgili dokümantasyon hazırlanmaktadır. Öz değerlendirme formu, teknik olarak düzenlenmiş prosedürler ve kanıt belgelerini Bakanlığa sunulmasını şart koşmaktadır. Prosedürlerin hazırlanması, standart diline hakim, prosedür yazmayı bilen ve konu hakkında bilgi sahibi kişiler tarafından hazırlanır. Yani insan kaynaklarının genel yapısını bilmek veya dış ticaret süreçleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak zorunludur. Aksi takdirde, prosedür yazımında başarısız olunabilir. Örneğin ERP programlarına hakim olmak da bu prosedürlerin yazımı konusunda önemli bir ayrıcalıktır. Üretim planlama programları, bir şirketin izlenebilirliği konusunda işleyişi gösteren en önemli araçtır. Bu programların dilini ve tekniğini bilmeyen ve YYS tekniği ile örtüştüremeyen kişilerin prosedür yazmak konusunda yeterliği tartışmalıdır. YYS süreci yaptığını yaz, yazdığını yap sistemine dayanır. Ancak YYS'nin istediği ya da zorunlu kıldığı bazı mekanizmaların da sisteme işlenmesi gerekmektedir. Yani yapılagelişte böyle bir mekanizma yoksa, mutlaka sisteme katmak gerekir. YYS sadece dış ticaret biriminin işleyişi ile ilgili değil, aynı zamanda muhasebe, finans, insan kaynakları, satın alma, depolama, bilgi işlem ile ilgili pek çok alanı ilgilendirir. Bu alanlarda yazılı usullerin oluşturulmasını zorunlu kılar. YYS'ye hazırlanmak bir takım işidir ve bu takıma iyi rehberlik edecek danışman gerekir.

YYS Danışmanının Görevleri

 1. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünün faydaları veya avantajları hakkında firmayı bilgilendirmek.
 1. Firmanın YYS Belgesi alıp alamayacağı konusunda analiz yapmak,
 2. Firmanın YYS Belge alımına uygun olduğu tespiti neticesinde GAP Analizi yapmak ve Emniyet ve Güvenlik konularında
 3. yapılacak yatırımları tespit etmek.
 4. YYS sürecinde proje takımının görev ve sorumluluklarını belirlemek,
 5. YYS Yazılı Usul Belgelerinin yazılmasında rehberlik etmek ve departmanlara yol göstermek,
 6. YYS Belgesi hazırlık sürecinde model prosedürleri firmaya uyarlamak,
 7. YYS Soru formunda doldurulması gereken çoktan seçmeli soruların cevaplarını kaydetmek,
 8. YYS süreç analizleri yapmak ve süreçler hakkında firmaya bilgi vermek,
 9. YYS sürecinde, departmanlara YYS ile birlikte yapmaları gereken konular hakkında workshop yapmak,
 10. YYS Yerinde İnceleme Denetimi için demo denetim yapmak ve firmayı yerinde inceleme denetimine hazırlamak,
 11. YYS mevzuat değişiklikleri hakkında firmaya bilgi vermek ve değişiklikleri firmaya uyarlamak,
 12. Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Sartları Nelerdir?
 13. Serbest Bölgeler dahil Türkiye Gümrük Bölgesinde yer almak,
 14. En az 100 beyan (ithalat, ihracat, transit veya antrepo) kapsamında işlem yapmış olmak,
 15. Gerçek ya da tüzel kişi olmak,
 16. En az 3 yıldır faaliyette olmak,
 17. Mali Yeterliliğe sahip olmak,
 18. Güvenirlik kriterlerine sahip olmak,
 19. Yeterli Emniyet ve Güvenlik tedbirlerine sahip olmak,
 20. Güvenilir ve izlenebilir bir kayıt sistemine sahip olmak,

 

Consulturk Global WhatsApp