Consultürk Global Logo-d
ADRES

Eğitim Mh., Poyraz Sokak, No:12
Consultürk Plaza
Kadıköy/İstanbul


TELEFON

+90 216 550 29 40
+90 (553) 803 97 53


E-POSTA

ik@consulturkglobal.com


Danışmanlık Nedir? Hangi İş Kollarında Danışmanlık Alınabilir?

Danışmanlık Nedir? Hangi İş Kollarında Danışmanlık Alınabilir?

Danışmanlık Nedir? Hangi İş Kollarında Danışmanlık Alınabilir?


Danışmanlık, belirli bir alanda uzmanlığı olan kişi ya da kurumların sahip oldukları bilgi ve beceriyi hizmet alan firma ya da kişilere aktarmasıdır.

Yıllar içerisinde ticari faaliyetlerin artması, teknolojinin gelişmesi, yeni iş kollarının oluşması gibi gelişmeler neticesinde kurumsal hayat daha karmaşık ve daha yoğun bir işleyiş kazandı.

Her alanda uzmanlaşmanın artmasının, bilgi ve tecrübeye dayanan işlerin artmaya başlamasının ardından şirketler daha verimli, daha etkin bir çalışma ve yönetim sistemi kurma ihtiyacı hissettiler. Ana faaliyet konuları ile ilgili çalışmalarını sürdürürlerken meydana gelen sorunların çözülmesi, sistemlerinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve verimin artırılması, rakiplerine karşı rekabet üstünlüğü sağlanabilmesi, sektöründe en iyiler arasında olmak ve bunun sürdürülebilirliğinin sağlanması gibi ihtiyaçlar nedeniyle; kendi alanında bilgi ve tecrübeye sahip uzman kişilerden danışmanlık hizmeti almaya başladılar. Kendilerinin göremediği ya da bilgi ve tecrübe sahibi olmadığı hususların, dışarıdan uzman ikinci bir göz tarafından değerlendirilmesini, gerekli tespit ve yönlendirmelerin yapılmasını, bir iç kontrol sistemi kurulmasını faydalı bularak birçok konuda danışmanlık desteğine başvurdular. Ciddi bilgi ve tecrübe gerektiren konuların her biri için uzman bir personel istihdam etmenin maliyeti ve zorluğuna karşılık, iş alanı zaten bu konular olan uzman danışmanlardan periyodik olarak belirli sürelerde hizmet almak çok daha akılcı, verimli ve daha az maliyetli bir seçim olarak görülmeye başlandı.

Hangi Sektörlerde Danışmanlık Hizmeti Alınır?

Üretim, Finans, Sağlık, Gıda, Yazılım, Teknoloji, Makina, Otomotiv, Beyaz Eşya, Kimya, Plastik, Maden, Ulaştırma vb. sektörlerde (özel veya kamu); finans ve mali işler, insan kaynakları, hukuk, pazarlama, organizasyon, yönetim, stratejik planlama, gümrük ve dış ticaret, bilgi teknolojisi, iş sağlığı güvenliği vb. alanlarda uzman kişilerden danışmanlık hizmeti alarak, gelişim ve büyümelerine katkı sağladılar.

Consultürk Danışmanlık ve Denetim şirketi olarak bizler de ülkemizdeki şirketlerin gelişimine katkı sağlamak üzere; gümrük ve dış ticaret, ISO, yatırım teşvik, devlet teşvikleri, belge danışmanlığı alanlarında danışmanlık hizmeti veriyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaç ve sorunlarını analiz ederek, mevzuatlara uygun, teknik ve ekonomik çözümler geliştiriyoruz. İş süreçlerinin gelişimini sağlayacak farklı bakış açısı kazandırma, yeniliklere açık olma, çözüm ve sonuç odaklılık, güçlü iletişim, güvenilirlik ilkelerimiz ışığında, müşterilerimizin hedeflerine daha hızlı ve daha doğru bir şekilde ulaşmasına katkı sağlıyoruz. Yaptığımız kontrol ve denetimlerle, yapılan operasyonel işlemlerin doğruluğunu, mevzuata uygunluğunu, yükümlülüklerin zamanında yerine getirilip getirilmediğini kontrol ederek işleyişin doğru ilerlemesini sağlıyoruz. Tespit ettiğimiz sorunlara ilişkin görüşlerimizi ve çözüm önerilerimiz sunuyor, hızlıca aksiyon alınmasını sağlıyoruz. Bu kapsamda bilgi eksikliği görülen alanlarda eğitim vererek operasyonun kalitesini artırmak üzere destek veriyoruz. Mevzuat değişikliklerinin müşterimizin ticari faaliyetlerini ilgilendirmesi halinde bunun hızlıca sisteme entegre edilmesi, gerekli aksiyonların alınması hususunda yardımcı oluyoruz. Tüm bu çalışmalarımız ve gayretimizle hem danışmanlık kurumunun gelişimine hem de ülkemizdeki şirketlerin gelişimine katkı sağlıyoruz.

Consulturk Global WhatsApp