Consultürk Global Logo-d
ADRES

Eğitim Mh., Poyraz Sokak, No:12
Consultürk Plaza
Kadıköy/İstanbul


TELEFON

+90 216 550 29 40
+90 (553) 803 97 53


E-POSTA

ik@consulturkglobal.com


Kapasite Raporu Nedir? Nasıl Alınır?

Kapasite Raporu Nedir? Nasıl Alınır?

Kapasite Raporu Nedir? Nasıl Alınır?


Kapasite raporları; teorik hesaplamalar ile firmaların üretim kabiliyeti, hammadde kullanım miktarlarını belgeleyen ve kanunen alınması zorunlu bir belgedir. Kapasite raporları firmaların bağlı bulundukları Ticaret, Sanayi ve Ticaret ve Sanayi Odalarınca tanzim edilmekte ve TOBB onayı ile geçerlilik kazanmaktadır. Geçerliliği maksimum iki yıldır.

Kapasite Raporu Nereden/Nasıl Sorgulanır?

Bağlı bulunduğunuz Odadan sorgulanabilmektedir. Kıymetli evrak olduğundan ve mahrem üretim bilgileri içerdiğinden; herhangi bir makam veya kurumdan temin edilemez. Bu raporların paylaşılması; rapor sahibi firmanın iznine tabidir.

Kapasite Raporu Cezası Nasıl Hesaplanır?

Kapasite raporu almamış olmaktan dolayı cezai işlem bulunmamaktadır ancak kapasite raporunu almamak, ithalat, ihracat, yurt içi ihraç kayıtlı satışlarda; bu işlemlere dair mevzuatlardan kaynaklı maddi sonuçlar doğurabilmektedir. Örneğin; sanayi sicil belgesi için kapasite raporu zorunludur; sanayi sicile kaydolmamak ve sicil belgesini almamanın cezai sorumluluğu vardır.

Kapasite Raporu Zorunlu mudur?

TOBB kanunu bu işle ilgili yetkili Odalara vermiş olup, bu kanun ve Sanayi Sicil Kanunu açısından sanayicinin kanuni mükellefiyetidir.

 

Consulturk Global WhatsApp