Consultürk Global Logo-d
ADRES

Eğitim Mh., Poyraz Sokak, No:12
Consultürk Plaza
Kadıköy/İstanbul


TELEFON

+90 216 550 29 40
+90 (553) 803 97 53


E-POSTA

ik@consulturkglobal.com


Kayıt Belgesi Alımında İthalatçı Bilgi Formu Yenilemesi

Kayıt Belgesi Alımında İthalatçı Bilgi Formu Yenilemesi

Kayıt Belgesi Alımında İthalatçı Bilgi Formu Yenilemesi


Bugün yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yer aldı. Tebliğ ile 2019/1 sayılı tebliğin Ek 1 sayılı listesinden yer alan kayıt belgesi alımlarına yönelik ifade de ‘tekstil, konfeksiyon ve deri ürünlerinin’ ibaresi yerine Ek 1 sayılı listede yer alan ürünlerin tamamını kapsayacak şekilde düzenlendi. Eski Hali MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; EK I’de fasıl numarası, gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) veya gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen tekstil, konfeksiyon ve deri ürünlerinin ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları içermektedir. Yeni Hali MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; EK I’de fasıl numarası, gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) veya gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen eşyanın ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları içermektedir. Söz konusu tebliğ ile bir beyanname kapsamı ifadesi  özet beyan ve Tır Karnesi kapsamında yapılacak ithalatlar için muafiyet 25 kg olarak yeniden düzenlendi.  

Consulturk Global WhatsApp