Consultürk Global Logo-d
ADRES

Eğitim Mh., Poyraz Sokak, No:12
Consultürk Plaza
Kadıköy/İstanbul


TELEFON

+90 216 550 29 40
+90 (553) 803 97 53


E-POSTA

ik@consulturkglobal.com


ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Çağımız dünyasında kurumsal verilerin büyük bir bölümünün digital ortamda işlenmesi, verilerin yetkisiz erişime ya da bilinçli saldırılara maruz kalmasına neden olabilmektedir. Fiziksel dökümanları nispeten daha iyi koruma olanakları olmasına rağmen digital verileri korumak, karmaşık ve sürekli gelişen bilişim teknolojileri karşısında zorlaşmaktadır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi verilerin korunması için yüzbinlerce saatlik uzman deneyimlerini ortak bir paydada toplayarak, kurumlara Bilgi Güvenliği konusunda çizmesi gereken yol haritasını belirlemektedir.
Verilerin , yetkisiz erişime, işlenmesine ,ele geçirilmesine karşı hukuki-idari tedbirler, teknolojik tedbirler ve çalışanların farkındalığının geliştirilmesi ile sağlanabilecek kurallardan, kontrollerden oluşmaktadır.

ISO 27001 kurumun bilgiyi işleyen, ileten ve barındıran tüm süreçlerini, bilgi varlıklarını, çalışanlarını kayıt altına alır, güncel tutar. Bu varlıkların üzerindeki riskleri sistematik şekilde belirleyen, değerlendiren ve gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığının kontrollerini gerçekleştiren bir yapısı vardır. Planla, Uygula , kontrol et, iyileştir döngüsü ile sürekli gelişimi esas alarak her seferinde daha etkin sonuçlar alınmasını sağlar. Bilginin yaratılmasından başlayarak tüm yaşamı boyunca erişimine ,iletilmesine ve saklamasına ilişkin kayıtların tutulmasını kontrol ederek , kötü niyetli girişimlere karşı caydırıcılık ve gerçekleşmiş ihlal olaylarının aydınlatılmasını sağlar.

Belgelenmiş olmakla faaliyet gösterilen alanda güvenirlilik ve prestij sağlar. Çoğu kamu ve özel sektör ihalelerinde tercih sebebi olabilir. Yasal veya sözleşmesel gereklilikleri karşılar. Sigorta primlerinde avantaj sağlayabilir.
ISO/IEC 27001, ülke, coğrafya , endüstri farklarından bağımsız olarak hangi sektörden olursa olsun büyük küçük tüm kuruluşlara uygulanabilir. Bu standart, ülkeler arası eşya ticaretine konu olan gümrük işlemleri dahil , finans, sağlık, enerji, perakende ticaret, ulaşım , kamu ve BT sektörleri gibi bilginin korunmasının büyük öneme sahip olduğu alanlarda özellikle gereklidir. Fiili aktivitelerin digital ortamdan kontrol edildiği süreçleri barındıran her kurum için önemi tartışılmazdır. Ayrıca ticari bilgiyi başkaları adına yöneten BT kuruluşları için de oldukça önemlidir, müşterilere bilgilerinin koruma altında olduğu güvencesini vermek için kullanılabilir.

Standart 10 maddeden oluşmuştur. Ancak sistemin düzgün işlemesi için;Üst yönetim, IT, IK, Satın alma-lojistik, çevre güvenlik, hukuk, kalite ve diğer ilgili birimleri ilgilendiren 14 ana başlık ve 114 alt başlıktan oluşan kontrol maddelerinden oluşmaktadır.ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi hizmetimizle ilgili detaylı bilgi için Bize Ulaşın
Consulturk Global WhatsApp