Regulations-3

Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı 2013-4284

BKK 2013-4284 Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı

BKK 2009-15481 Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar

BKK 2009-15481 Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar

Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) Seri No:1

Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) Seri No 1

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine Dair Karar 2016/8478

BKK 2016-8478 Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar

1/98 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı

Ortaklık Konseyi Kararı 1-98

Türkiye ile AVRUPA Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği'nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar 2006/10895

BKK 2006-10895

D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması .. Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) Seri No:77

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) Seri No 77

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) Seri No:8 (Sonradan Kontrol)

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) Seri No 8

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar 2014-7064

BKK 2014-7064

Türkiye Tarafından Tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Yapılaccak İhracatta Düzenlenecek Eur.1 Dolaşım Belgesi ve Fatura Beyanına İlişkin Yönetmelik

Türkiye Tarafından Tanınan GTS Kapsamında İhracatta Düzenlenecek EUR.1 Dolaşım Belgesi ve Fatura Beyanı Yönetmeliği

    error: Tüm Hakları Saklıdır.