Regulations-4

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) Seri No:2

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) Seri No 2

Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) Seri No:15

Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) Seri No 15

Türk Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanun 815

0815 Sayılı Kabotaj Kanunu

Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma İle Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ

Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ.

GGT. (Giriş-Çıkış Yapan ve Kışlayan Yatlar) Seri no:9

G G Tebliği (Gümrük İşleri) Seri No.9 Türk Limanlarına giren-çıkan Yatlarla ilgili