Consultürk Global Logo-d
ADRES

Eğitim Mh., Poyraz Sokak, No:12
Consultürk Plaza
Kadıköy/İstanbul


TELEFON

+90 216 550 29 40
+90 (553) 803 97 53


E-POSTA

ik@consulturkglobal.com


Consultürk Global Nedir?

Consultürk Global
Danışmanlık Hizmetleri

Evrensel bir bakış açısıyla dünyanın her köşesinden gerçek veya tüzel kişilerle stratejik ortaklıklar kuruyor; bu işbirliği ile ticaretin sadece rekabetten ibaret olmadığına; aynı zamanda ticaretteki birlikteliklerin güç ve fayda yarattığına inanıyoruz.

Misyonumuz

Bilgi ve iş tecrübelerimizden elde ettiğimiz güçle oluşturduğumuz bu yapıyı, hep birlikte sektörün vazgeçilmezleri arasına taşımaktır.

Vizyonumuz

Şirketimizi alanında özgün ve etkili kılmak, kalitesiyle paydaşları arasında seçkin bir konuma getirmektir.

DANIŞMANLIK, DENETİM VE EĞİTİM HİZMETLERİMİZ

Consultürk Global Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri

Consultürk Global; Danışmanlık, Denetim ve Eğitim Hizmetlerine yeni bir soluk getiriyor.

Biz uzman ve deneyimli personelimizle müşterilerimize en akılcı yöntemle en hızlı çözümler üretiyoruz.
Çözüm odaklı düşünce sisteminden yana olan şirketimiz kazan kazan birliktelikleri kuruyor.
Hemen hemen her sektörde faaliyet gösteren şirketlerimize, gümrük,
dış ticaret ve teşvik alanlarında danışmanlık ve denetim hizmetleri veriyoruz.

Hakkımızda

TEŞVİK VE BELGE HİZMETLERİMİZ

Yatırım Teşvik Belgesi, Dahilde İşleme İzin Belgesi, Kapasite Raporu, Sicil Raporu gibi birçok konuda detaylı bilgi almak için dinamik ve tecrübeli kadromuzla iletişime geçebilir, firmanız için en avantajlı destek paketini belirleyebilirsiniz.

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı

Yatırım Teşvik Belgesi ile devletimizin sağlamış olduğu desteklerden sizde yararlanın.


Detaylar →

Kapasite Raporu

Kapasite raporu, mevzuatımızdaki yeri itibari ile üretim ve tüketim kapasitelerini gösteren bir belgedir


Detaylar →

Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB)

Dahilde İşleme İzin Belgesi ile gümrük işlemlerinizde zamandan ve maliyetlerinizden tasarruf sağlayın. 


Detaylar →
Teşvik ve Belge Hizmetleri

Sanayi Sicil Belgesi

Üretime başlayan her bir sanayici kuruluş, iki ay içinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemine kayıt olarak sanayi sicil belgesi almakla mükelleftir. 


Detaylar →

Yerli Malı Belgesi

Kamu ihalelerinde; yerli malı belgesi sahibi olan firmaların %15’e kadar fiyat avantajı sağlama imkanı bulunmaktadır.


Detaylar →

Ekspertiz Raporları

Firmamızca, sanayicilerimizin iş ve işlemlerinde kullanacağı her türlü ekspertiz raporlarının alımı işlemlerinde profesyonel danışmanlık verilmektedir.


Detaylar →

GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET VİDEOLARI

SIKÇA SORULAN SORULAR

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası nedir?

Gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterliliği olan, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen, güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde kolaylık tanıyan belgeye denir. Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sadece ulusal değil, aynı zamanda uluslararası niteliği bulunan bir belgedir. Bu statü belgesi sayesinde, firmalar gümrük işlemlerinde daha az denetim ve kontrole tabi oldukları gibi; gümrük işlemlerini kendi tesislerinde yapma imkanı bulur.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Belgesi Nereden Alınır?

Yetkilendirilmiş yükümlü belge başvuruları, Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine yapılır. Başvuru evrak ve dokümlarının yeterli olduğu (Soru formu ve prosedürler) Bakanlık uzmanları tarafından incelendikten sonra, Ticaret Müfettişlerinin yaptığı yerinde inceleme denetimi yapılır. Yerinde inceleme denetiminden geçebilen firmalar için  Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerince belge düzenlenir.

Yeşil Hat Nedir?

yetkilendirilmiş yükümlü belgesine haiz firmalara tanınan, ne belge kontrolü ne de muayenenin olduğu hatta denir.   YYS firmalarına ait gümrük işlemlerine konu eşyalar, büyük çoğunlukla yeşil hatta işlem görür. Yeşil hatta işlem görmesi demek, eşyanın muayene edilmeden gümrükten çekilmesi anlamına gelir. Eşya için gümrük idaresinde beyanname tescili alındıktan her hangi bir kontrole tabi tutulmadan çekilebilir konuma gelir.

YYS nedir?

YYS, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası/Statüsünün kısaltmasıdır. Uluslarası adı AEO’dur. AEO, Yetkilendirilmiş Ekonomik Operatör anlamına gelir.

YYS’nin faydaları nelerdir?

YYS’nin faydaları şunlardır:
- Yeşil hat yetkisi
- İthalatta ve ihracatta yerinde gümrükleme
- Eksik belgeyle beyan ve ithalat ihracat beyannamesine belge eklememe
- Kısmi ve götürü teminat yetkisi
- Sınır kapılarından öncelikli geçiş hakkı tanır
- Öncelikli kontrol ve muayene hakkı verir.
- 7. Taşıt üstü işlem yetkisi verir (Supalan) 

YYS Danışmanı Nereden Bulunur?

Consultürk, Ocak 2017 tarihinden bu yana YYS danışmanlığı yapan bir firmadır. Consultürk kurucusu Yücel Karadiş Yetkilendirilmiş Yükümlü Sisteminin uluslararası koordinatörlük görevini yürütmüştür.

Kimler Yetkilendirilmiş Yükümlü olabilir?

YYS Alım şartları konusunda bakanlığın belirttiği kriterler:
Serbest Bölgeler dâhil Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik, en az üç yıldır faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları yetkilendirilmiş yükümlü olabilir. Üç yıldan az süredir faaliyette bulunan kişilerin durumu ise Bakanlıkça ayrıca değerlendirilir.

YYS - Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünün ne işe yarar?

YYS, Basitleştirilmiş usullere ilişkin kolaylıklar ile Emniyet ve Güvenliğe İlişkin kolaylıklar olarak 2 başlıkta ele alabiliriz. Detaylı bilgi için YYS yazımızı inceleyebilirsiniz.

OKSB Nedir?

OKSB - Onaylanmış Kişi statüsü, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, ticari kayıtlarını genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak tutan, mali yeterliliği bulunan, belli sayıda kişi istihdam eden ve belli bir dış ticaret performansına sahip firmalara, adlarına düzenlenen onaylanmış kişi statü belgesi aracılığıyla, gümrük işlemlerinde birtakım kolaylıklar tanıyan bir gümrük statüsüdür.

Kimler Onaylanmış Kişi Olabilir?

Ülkemizde, serbest bölgeler hariç, yerleşik olup en az iki yıldır fiilen faaliyette bulunan, gümrük ve dış ticaret mevzuatını ciddi ölçülerde ihlal etmemiş olan, ciddi mali suçlara ve ülke güvenliğini tehdit eden suçlara karışmamış olan, kesinleşmiş vergi borcu, sigorta prim borcu ve gümrük cezası borcu bulunmayan, yıllık olarak en az 1.000.000 FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat veya toplam en az 6.000.000 ABD doları tutarında ihracat artı ithalat yapan* , en az 30 sigortalı çalışanı bulunan** , imalatçılar, ihracatçılar, ithalatçılar başvurmaları ve aranan kriterleri sağlamaları halinde Onaylanmış Kişi olabilirler.
* Kendisi, grup ihracatçısı, sektörel dış ticaret şirketi ve/veya dış ticaret sermaye şirketi aracılığıyla
** Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri, grup ihracatçıları ve grup ithalatçıları hariç

Onaylanmış Kişilere Ne Tür Kolaylıklar Tanınır?

OKSB sahibi firmalara tanınan kolaylıkları şöyle sıralayabiliriz: 
- Eksik belgeyle beyanda bulunabilme hakkı
- 1000 rejim kodlu ihracat beyannamesi kapsamı eşya için mavi hattan (eşyanın kesin ihracından sonra beyanın kontrolü) yararlanma hakkı
- Muayene hattı kriterlerine göre İhracat Beyannamesi ekinde kâğıt ortamında belge ibraz etmeden beyanda bulunabilme hakkı (mavi hatta kâğıtsız beyan)
- Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme hakkı
- Taahhütname karşılığı konşimento ibrazından önce petrol ve türevleri cinsi eşyayı gümrük idaresinden teslim alabilme hakkı
- Eşyanın özelliğine bakılmaksızın taşıt üstünde eşyanın gümrükleme işlemlerini tamamlayabilme hakkı
- İndirimli teminattan faydalanma hakkı Götürü teminattan faydalanma hakkı
Ayrıca dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri, grup ihracatçıları, grup ithalatçıları, Ar-Ge merkezi belgesine sahip kişiler, bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketleri ile en az 100 kişi istihdam eden imalatçılar yıllık olarak en az 5.000.000 FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat veya toplam en az 20.000.000 ABD doları tutarında ihracat artı ithalat yapmaları halinde, ihracatta rejim kodu sınırlaması olmadan mavi hattan faydalanabilirler ve ithalat ve ihracatta beyan ettikleri eşya diğer onaylanmış kişilerin eşyasına göre daha az oranda kırmızı hatta işlem görme olasılığına sahip olur.

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Başvurusu Nasıl ve Nereye Yapılır?

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi başvurusu için bir Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ile OK1 tespit türü için sözleşme yapılması ve kendisine Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin 1 Sıra No’lu Gümrük Genel Tebliğ (Gümrük İşlemleri)’nin 6. Maddesinde belirtilen belgelerin ibraz edilmesi gerekir.
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri kendisine ibraz etmiş olduğunuz belgeleri inceleyerek herhangi bir eksikliğin veya onaylanmış kişi olabilmeniz için engel olmadığını tespit etmesi halinde, adınıza Tebliğin 8 no’lu ekinde yer alan olumlu tespit raporu düzenler. Adınıza olumlu tespit raporu düzenlenmiş olması halinde, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Başvurunuzu Tebliğin 8. Maddesinde belirtilen belgelerle birlikte şirket merkezinizin ticaret siciline kayıtlı olduğu yere bağlı olarak aynı Tebliğin 12 no’lu ekinde yer alan tabloya göre belirlenecek Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapabilirsiniz.
Başvuru kabul etmeye aşağıdaki Bölge Müdürlükleri yetkilidir;
- Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
- Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
- Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
- GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
- İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
- Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
- Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
- Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Dahilde İşleme Rejimi Nedir?

İşlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılmasından sonra Türkiye Gümrük Bölgesinden yeniden ihraç edilmesi amacıyla,
serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın
- Vergileri teminata bağlanmak suretiyle geçici ithal edildiği
veya
- Serbest dolaşıma girişinin yapıldığı ve ihracatın gerçekleşmesi halinde teminatın veya alınan vergilerin geri verildiği bir rejimdir.

Dahilde İşleme Rejimi'nin Avantajları Nelerdir?

- İthalatta gümrük vergisi, KDV, ÖTV ile diğer vergi ve fonlardan muafiyet,
- Vergi, resim ve harç istisnası, KKDF istisnası,
- Ticaret politikası önlemlerine tabi olmama,
- KDV'de Tecil-Terkin sistemi çerçevesinde yurt içi alım gerçekleştirilebilmesi,
- İhracat dışında yurt içi satış ve teslimlerin de gerçekleştirilebilmesi,
- İthalatta alınması gereken vergilere ilişkin teminat indirimi
 

Consulturk Global WhatsApp